Założenia do planu zatrudnienia - uwagi?

Założenia do planu zatrudnienia - uwagi?

13 października br w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu ds Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok.

Spotkanie ma na celu zaopiniowanie założeń Programu. To dobry moment do zapoznania się z załączonym materiałem i zgłoszenia uwag do przedstawiciela Rady w Zespole Arkadiusza Jachimowicza (a.jachimowicz@eswip.pl), który przedłoży je na posiedzeniu Zespołu.
 


Załączone pliki: