Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jedyną w województwie ponadbranżową reprezentacją organizacji pozarządowych. Liczy 32 członków zbiorowych - federacji, sieci, reprezentacji powiatowych i organizacji o wymiarze regionalnym.  W sumie Rada reprezentuje przeszło 800 organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.
Historia Rady sięga grudnia 2003 roku, kiedy to podczas V Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została Grupa Inicjatywna ds. utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli reprezentacji sektora pozarządowego w powiatach. Zadaniem Grupy było opracowanie statutu Rady Wojewódzkiej oraz doprowadzenie do jej formalnego powstania. Statut został wypracowany podczas kilku kolejnych spotkań, a ostatnia jego wersja była szeroko konsultowana. Rada ukonstytuowała się 17 września 2004 roku podczas konferencji „Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego".