Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD

Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD (wcześniej Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych) powstała w roku 2001 jako porozumienie kilkunastu organizacji pozarządowych z całego województwa. Początkowo głównym celem Sieci było ułatwienie organizacjom dostępu do informacji. W roku 2008 Sieć zmieniła profil na porozumienie skupiające organizacje działające na rzecz szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Sieć HEROLD to zrzeszenie organizacji pozarządowych działających na rzecz harmonijnego rozwoju lokalnego województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestuje w kapitał społeczny i rozwój przedsiębiorczości, działa na zasadach partnerstwa i odpowiedzialności obywatelskiej.
Sieć jest współautorem przedstawianej koncepcji wspierania rozwoju sektora pozarządowego w województwie. Skupia niemal 50 organizacji członkowskich, jak również wszystkie organizacje prowadzące Centra Organizacji Pozarządowych. Organizacje te opracowały standard funkcjonowania COP-u. Stanowią realną siłę zabiegającą o rozwój sektora pozarządowego w województwie. HEROLD jest partnerem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Zarząd: Małgorzata Woźna (Stowarzyszenie ESWIP), Urszula Podurgiel (Stowarzyszenie Adelfi), Paweł Kulasiewicz (Stowarzyszenie Elbląg-Europa).