Prezydium Rady

Arkadiusz Jachimowicz - przewodniczący
mail: a.jachimowicz@eswip.pl 
telefon: 605 404 972

Barbara Wyłudek - wiceprzewodnicząca
mail:barbara@kobietanaplus.pl
telefon: 726 802 862 

Marek Borowski - wiceprzewodniczący
mail:
Dorota Jeżowska-Olszewska - sekretarz
mail:
Monika Hausman-Pniewska - członkini 
mail: