ROP Powiatu NidzickiegoSkład Rady
Zarząd:
1. Przewodniczący – Maciej Prażmo – Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar
2. Zastępca Przewodniczącego – Jolanta Ziemska – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa "Razem dla wszystkich" w Jabłonce
3. Sekretarz – Lucyna Dzwonkowska – Caritas Archidiecezji Warmińskiej Stacja Opieki Caritas w Nidzicy Centrum Pielęgniarstwa członkowie:
4. Barbara Racka – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział z  siedzibą w Nidzicy
5. Ewa Gałka – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
6. Monika Klimaszewska – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska Hufiec Nidzica ZHP
7. Agnieszka Bagińska – Nidzicki Fundusz Lokalny
8. Alicja Długokęcka – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Światło"
9. Hubert Breński – Stowarzyszenie Dolina Naszej Łyny
Delegat: Maciej Prażmo