ROP Powiatu BraniewskiegoSkład Rady:
Przewodnicząca
Beata Jarosz - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy WilczętaCzłonkowie Rady:

Stanisław Mysliński

Patryk Czyżykowski

Marian Nadziejko

Małgorzata Dębicka

Bogumiła Kwiecińska

Łukasz Korneluk

Jarosław Skiba

Dorota HołowniaDelegat:
Beata Jarosz