ROP Powiatu BartoszyckiegoSkład Rady:
1.Marlena Kulis - Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION - przewodnicząca Rady
2. Marek Gil - Klub Siatkarski Bartoszyce
3. Elżbieta Kordyś - Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZRPCK w Bartoszycach
4. Dariusz Urbański - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Bartoszycach
5. Stanisław Andrzej Zaburko - PCK Bartoszyce