Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych



Justyna Charkiewicz - członek Zarządu Gołdapskiego Funduszu Lokalnego