ROP Powiatu NowomiejskiegoSkład Rady

Przewodnicząca
Lilla Borko - Andrzejewska
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „ZIEMIA NOWOMIEJSKA"


Dariusz Hentschke
Stowarzyszenie Kupców Nowomiejskich


Henryk Zagórski
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe"


Marek Połomski
Koło Miejskie PZW w Nowym Mieście Lubawskim


Jan Ostrowski
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego z/s w Łąkorzu

Delegat:
Lilla Borko-Andrzejewska