ROP Powiatu OstródzkiegoSkład Rady
Przewodniczący
Marek Skaskiewicz
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych "Alfa" (Ostróda)

Wiceprzewodniczący
Ryszard Bogucki
Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe "Sasinia"

Sekretarz
Wojciech Ziembiński
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży (Miłakowo)

Iwona Gabara
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych

Beata Kucharczuk
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda

Elżbieta Miecznik
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (Samborowo)

Agnieszka Zielińska
Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Oświacie

Grzegorz Kowalek
Rada Organizacji Pozarządowych Gminy Morąg

Stanisław Makowski
Polski Czerwony Krzyż (Ostróda)

Waldemar Mańka
Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder" (Morąg)

Krzysztof Olszko
Związek Harcerstwa Polskiego (Ostróda)


Delegat:
Ryszard Bogucki


http://www.cwop.ostroda.pl