Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych

W czerwcu 2016 r. do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych wybrani zostali: Teresa Bocheńska (Bank Żywności), Stanisław Tomczyński (EKS Start), Krzysztof Grablewski (Fundacja Elbląg) i Arkadiusz Jachimowicz (ESWIP). Wybory uzupełniające do Rady odbędą się podczas konferencji 27. września br.
Do czasu uzupełnienia składu Rady obowiązki Przewodniczącego pełni Arkadiusz Jachimowicz.
REOP obsługuje Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.