ROP Miasta Olsztyna

Monika Falej 

Przewodnicząca Prezydium ROP MO
adres:
10-274 Olsztyn, ul.Tarasa Szewczenki 1
tel. 503 680 500
e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

 

 

Jarosław Skórski - Stowarzyszenie Święta Warmia - Wiceprzewodniczący
Michał Szulc
 - Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ PIONIER” - Sekretarz
Teresa Antczak
 - Forum Prorodzinnie Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych - Członkini Prezydium
Barbara Baturo-Warszawska 
- Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” - Członkini Prezydium
Selim Chazbijewicz - Instytut Dialogu Kultur i Religii
Jolanta Franciszka Giedrojć Gorąca - Automobilklub Warmińsko-Mazurski
Maria Jasińska - Zamarja - Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce”  
Zdzisława Łukaszewska - Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”
Teresa Cz. Malec – Fundacja dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”
Bożenna Ulewicz – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Delegaci do Rady:
Michał Szulc
Zdzisława Łukaszewska