Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób NiepełnosprawnychIstnieje od 1993 roku jako związek stowarzyszeń.
W skład Sejmiku mogą wchodzić organizacje działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, statutowo zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.

Delegat
Tadeusz Milewski
http://www.wmson.24.pl