Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA

Federacja powstała w 2004. Jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w zakresie pomocy społecznej.
Zrzesza ponad 60 organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Delegat:

 

Grzegorz Godlejewski
http://www.federacjafosa.org