Ekologiczne Forum Organizacji PozarządowychEFOP jest zrzeszeniem ekologicznych organizacji i grup nieformalnych.

Misja Forum to działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Warmii i Mazur.


Delegat:
Ewa Rumińska