Kontakt z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Funkcję sekretariatu pełni:
Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 
prowadzony przez 
Stowarzyszenie ESWIP, Biuro w Olsztynie
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn
tel./faks 89 523 73 45
e-mail: rowop@eswip.pl
lub ropwwm@gmail.com 

Biuro czynne od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00