Konkurs „Godni Naśladowania”

Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z wieloma partnerami.
Dotychczas odbyło się XIII edycji konkursu.

Ideą „Godnych Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych, animatorów,
ciał dialogu, samorządów w zakresie współpracy z III sektorem. Konkurs organizowany jest we współpracy z wieloma partnerami:
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federacją FOSa, Forum Animatorów Społecznych, Ośrodkiem Wspierania
Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, Siecią HEROLD oraz z Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur „ATOMY”.

Konkurs organizowany jest w VIII kategoriach.

Kategoria I najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego

Kategoria II samorząd przyjazny organizacjom

Kategoria III najlepiej działający podmiot dialogu społecznego i obywatelskiego województwa warmińsko-mazurskiego

Kategoria IV najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria V animator społeczny

Kategoria VI najlepszy produkt ekonomii społecznej

Kategoria VII najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym

Kategoria VIII grupa młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania 

Szczegóły na temat kolejnej edycji konkursu już wkrótce!

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną na 10-lecie konkursu, która znajduje się w załączeniu.

 


Załączone pliki: