Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

20 kwietnia 2015 roku w Olsztynie powstała Federacja składająca się z  ośmiu Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Członkami założycielami Federacji są Uniwersytety z: Działdowa, Ostródy, Ornety, Nowego Miasta, Szczytna, Węgorzewa oraz Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie i Jarocka Akademia Trzeciego Wieku z Olsztyna.

Walne Zebranie Zalożycieli przyjęło Statut Federacji oraz wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Prezesem Federacji został Czesław Wojniusz z Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Zenobia Bartnicka z UTW w Działdowie.

Założycielami Federacji zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach moga być wyłącznie Uniwersytety posiadajace osobowość prawną, tymczasem obok Uniwersytetów działających jako samodzielne stowarzyszenia istnieją również UTW działające przy bibliotekach, domach kultury i CKU i uczelniach.