Członkowie Rady

W skład Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wchodzą reprezentacje organizacji pozarządowych danego powiatu, federacje wojewódzkie,
organizacje pozarządowe o zasięgu wojewódzkim, inne podmioty sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.), nieposiadające osobowości 

prawnej. 

OBECNY SKŁAD ROPWWM

 1. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

 2. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

 3. Zarząd Główny Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet

 4. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego

 5. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego

 6. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 

 7. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD

 8. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych

 9. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego

 10. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego

 11. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego

 12. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

 13. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego

 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddz. Regionalny

 15. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego 

 16. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn

 17. Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych

 18. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

 19. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego

 20. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego

 21. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego

 22. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej

 23. Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych

 24. Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY

 25. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego

 26. Warmińsko-Mazurskie Porozumienie Uniwersytetów III Wieku

W przypadku konieczności aktualizacji danych prosimy o bezpośredni kontakt z Radą na e-mail: ropwwm@gmail.com