O ROWOPie

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (ROWOP) jest programem Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych skierowanym na wspieranie sektora pozarządowego w wymiarze regionalnym. ROWOP działa na rzecz federacji, sieci, organizacji regionalnych oraz reprezentacji sektora pozarządowego w kierunku wzmocnienia i pełnego wykorzystania ich potencjału na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

ROWOP prowadzony jest we współpracy z Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach ROWOP prowadzony jest również Sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.