Strategia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2015

Strategia wypracowana została przez przedstawicieli Rady w 2010 roku. Stała się podstawą pracy Rady i Prezydium Rady. Obecnie trwają prace nad aktualizacją strategii.


Załączone pliki: