Posiedzenia Rady

26.09.2016 - spotkanie Rady z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim, następnie wewnętrzne posiedzenie Rady

7.10.2016 - Forum Pełnomocników ds organizacji pozarządowych współorganizowane przez Radę oraz Stowarzyszenie ESWIP