Przedstawiciele Rady w ciałach dialogu

Przedstawiciele Rady w zespołach i ciałach dialogu Warmii i Mazur:

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Barbara Wyłudek 
Marek Borowski 
Dorota Jeżowska-Olszewska
Monika Hausman-Pniewska 
Arkadiusz Jachimowicz

Ponadto członkami RDPP są przedstawiciele organizacji wyłonieni w ramach wyborów:
Monika Falej
Bartłomiej Głuszak
Ewa Romanowska
Monika Chmielewska-Sujata
Antoni Furtak

Komitet Monitorujący RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Arkadiusz Jachimowicz, Maciej Bielawski (zastępca)

Podkomitet Monitorujący POKL Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013
Arkadiusz Jachimowicz

Komitet Monitorujący Programu Polska-Litwa 2014-2020
Marta Florkowska
Agnieszka Sójka 

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego 
Marek Borowski 
Piotr Koprucki 

Komitet Monitorujący realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
Marek Skaskiewicz 

Wojewódzki Zespł ds. aktualizacji Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2020
Aneta Makowska

Województwa Rada Rynku Pracy 
Andrzej Jurkian - przedstawiciel Członka Rady
 

Sekretariat Rady obsługuje przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
Wojciech Zalewski, Beata Wrzosek (zastępca)
Tomasz Piłat, Małgorzata Ofierska (zastępca)
Bartłomiej Głuszak, Lucyna Jędryczka (zastępca)
Maciej Bielawski, Urszula Podurgiel (zastępca)